Ubytovací řád

Tento provozní a ubytovací řád vychází z obecně závazné vyhlášky obce Lomnice nad Lužnicí a vztahuje se na ubytování a pobyt v našich apartmánech SLUNÍČKO  a je pro všechny hosty závazný.

Každý host je povinen se s tímto řádem seznámit a zavazuje se jej dodržovat. V případě porušení tohoto řádu, může být hostům s okamžitou platností pobyt ukončen bez další náhrady finančních prostředků.

Všichni hosté při nástupu na pobyt jsou povinni předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas za účelem zapsání osobních údajů (jméno a příjmení, trvalý pobyt a číslo dokladu) do ubytovací knihy, kterou je každé ubytovací zařízení v ČR  povinné vést v evidenci.

Pobyt začíná nejdříve v 15.00 hodin nástupního dne a končí nejdéle v 10.00 hodin posledního dne.

V případě, že před nástupním nebo konečným termínem jsou apartmány volné, rádi vyhovíme s brzkým příjezdem, případně pozdějším odjezdem, to bývá zpravidla mimo hlavní sezonu. Tuto možnost  je však nutné  ad hoc dohodnout s majiteli.

V době od 22.00 hodiny večerní  do 06.00 hodiny ranní jsou hosté povinni dodržovat NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Lomnice nad Lužnicí.

Hostům není dovoleno nijak manipulovat s nábytkem a zařízením, za případné škody způsobené na zařízení a majetku ubytování SLUNÍČKO odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

Vzhledem ke skutečnosti, že je celý objekt nekuřácký, respektujte ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech prostorách, kouření je povoleno pouze venku.

Pronajaté apartmány slouží výhradně ubytovaným osobám, návštěvy jsou povoleny pouze  se svolením majitelů  po předchozí domluvě.

Dětskou trampolínu mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Upozorňujeme tímto hosty, aby nepouštěli děti na tyto atrakce bez jejich dozoru, neodpovídáme za případné úrazy a poškození zdraví při pádech.

Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v apartmánech vlastní el. spotřebiče, toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů ad.) a nabíječek (na telefony, fotoaparáty, kamery ad.).

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno, aby hosté sami manipulovali s ovládáním topení a topili sami v krbových kamnech. Krbová vložka je napojena na horkovodní výměník a chybnou manipulací může dojít k přetopení systému a nebezpečné poruše.

Odpady se zde důsledně třídí: k tomu jsou určené zelené plastové popelnice v přístřešku na zahradě, třídíme PAPÍR, PLASTY, PET LAHVE, FOLIE-IGELITY, SKLO a TETRA PACKOVÉ OBALY, ostatní odpadky vkládejte do igelitových sáčků, které jsou k dispozici v kuchyních jednotlivých apartmánů, ty pak vyhazujte do klasických plechových popelnic.